UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je nositelj projekta “UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru poziva “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” u 100% iznosu od 990.431,30 kn.

Partneri na projektu su:Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske, OSVIT i Savez udruga osoba s invaliditetom grada Siska.

Cilj projekta je osnažiti 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz usvajanje novih znanja i vještina za uspješno uključivanje na tržište rada te prevladavanje socijalne isključenosti.  Tijekom projekta osobe s invaliditetom će kroz 20 mjeseci biti ojačane za aktivno sudjelovanje na tržištu rada te će steći kvalifikacije koje im nedostaju, a  koje su preduvjet za uključivanje na tržište rada što će ujedno utjecati na razbijanje socijalne isključenosti.

Aktivnosti projekta su uspostavljanje Savjetovališta za osobe s invaliditetom za tržište rada jednakih mogućnosti i osnaživanje nezaposlenih osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla kroz 7 intenzivnih treninga u 2 ciklusa.

Treninzi koje će korisnici proći su:

  • usavršavanje komunikacijskih vještina,
  • pisanje motivacijskog pisma i životopisa,
  • postavljanje ciljeva i upravljanje vlastitim vremenom,
  • opismenjavanje i učenje osnova engleskog jezika,
  • učinkovito traženje posla i orijentacija na tržištu rada,
  • poduzetnički trening te mogućnosti samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova kroz usvajanje osnova projektnog planiranja.

U okviru projekta korisnici će imati mogućnost i neposrednog kontakta s poslodavcima za vrijeme održavanja simulacije razgovora za posao.

Trajanje projekta je od 1. rujna 2018., do 30. travnja 2020. godine.