NASTAVAK TRENINGA U SAVJETOVALIŠTU ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA TRŽIŠTE RADA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

Nastavili smo s osnaživanjem nezaposlenih osoba s invaliditetom za aktivno traženje posla kroz „Trening samozapošljavanja i EU fondova“ koji je trajao od 4.02.2019. do 8.02.2019. te „Trening učinkovitog traženja posla i orijentacije na tržištu rada“ koji se održavao od 11.02.2019. do 14.02.2019. Na treninzima je ukupno sudjelovalo 9 nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Domagoj Morić, mag.comm. je vodio „trening samozapošljavanja i EU fondova“ te je kroz neformalnu metodologija rada – rad u grupi, individualni rad, radionice, vježbe i simulacije objasnio sudionicima što je samozapošljavanje, koje mjere i poticaji za samozapošljavanje postoje te gdje ih naći. Sudionici su kroz grupni rad i vježbe napravili plan vlastitog samozapošljavanja te su dobili povratnu informaciju od edukatora. Zatim su prošli cijeli postupak pisanja i prijavljivanja projekata na EU fondove te su sami izradili dva projekta, a edukator ga je iskontrolirao i dao svoje komentare. Edukator ih je podučio odnosima s javnošću i mogućnošću samozapošljavanja putem EU fondova. Sudionici su iznimno zadovoljni edukacijom i trenerom (86% sudionika ocijenilo ocjenom 5, a 14% ocjenom 4) te bi preporučili edukaciju prijateljima.

„Trening učinkovitog traženja posla i orijentacije na tržištu rada“ je vodila edukatorica Maja Katinić Vidović neformalnim metodološkim pristupom kroz iskustveno učenje, vježbe, raspravu i grupni rad. Cilj edukacije je bio pripremiti polaznike za tržište rada, pružiti informacije o današnjim procesima zapošljavanja te kreirati akcijski plan potrage za poslom. Polaznici su ispunjavali testove ličnosti kako bi otkrili koja vrsta poslova odgovara njihovom karakteru, definirali su vlastite vještine i kratkoročne ciljeve, te su ispunili akcijski plan potrage za poslom. U sklopu treninga, polaznici su se također prijavili na nekoliko poslova, koristeći moderne alate potrage za poslom. Polaznici su zaključili kako je trening koristan i zanimljiv jer im je pomogao u definiranju vlastitog karijernog puta i vrste posla koja bi im odgovarala.

Svi treninzi su prevođeni na hrvatski znakovni jezik, obzirom da dio sudionika ima oštećenje sluha.

Savjetovalište je uspostavljeno u okviru projekta “UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj projekta je Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba.