PODIJELJENE POTVRDNICE I ZAPOŠLJAVANJE SUDIONIKA TRENINGA

U okviru Savjetovališta za osobe s invaliditetom za tržište rada jednakih mogućnosti, održano je sedam treninga od prosinca 2018. do ožujka 2019. kako bi osnažili nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla. Treninzi su bili usmjereni na razvoj usluga ponude mekih vještina za tržište rada za osobe s invaliditetom. Ukupno se u prvoj grupi uključilo 12 nezaposlenih osoba s invaliditetom. 10. travnja 2019. se održao završni sastanak i podjela diploma. Od početka treninga do podjele potvrdnica, od ukupnog broja sudionika, njih 12, zaposlilo se 5, a 2 sudionice su nastavile s osposobljavanjima za gerontodomačice te ih po završetku osposobljavanja čeka posao.

Napravljena je i usmena evaluacija sa sudionicima te su svi iskazali zadovoljstvo treninzima i edukatorima. Zaposleni sudionici su im rekli kako si im treninzi i savjetovanje pomogli u pronalasku zaposlenja, a sudionici edukacija koji su još uvijek nezaposleni su sigurni da će i njima itekako koristiti u pronalasku posla.

Savjetovalište je uspostavljeno u okviru projekta “UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj projekta je Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba.