ZAPOSLENO 10 OD 12 SUDIONIKA PROJEKTA!!!

Od 12 sudionika koji su prošli treninge u okviru Savjetovališta za osobe s invaliditetom za tržište rada jednakih mogućnosti, a koje je uspostavljeno u okviru projekta Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba „UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija OSI u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” zaposlilo se 10 osoba. Još jedna osoba je najavila zapošljavanje u rujnu.

Kroz Savjetovalište i treninge, kapaciteti sudionika su ojačani za aktivno sudjelovanje na otvorenom tržištu rada, stekli su kvalifikacije koje im nedostaju, a  koje su preduvjet za uključivanje na tržište rada što je ujedno utjecalo i na razbijanje socijalne isključenosti.