Priručnik o metodama rada s osobama s invaliditetom

Poštovani,

predstavljamo Vam publikaciju koja je nastala kao jedan od ishoda projekta “UP.02.1.1.06.004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru poziva “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, a koju su izradili članovi našeg stručnog tima.

Cjeloviti priručnik preuzmite na sljedećoj poveznici:

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr