Predstavljanje rezultata projekta

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba nositelj je projekta “UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru poziva “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” u 100% iznosu od 990.431,30 kn.

Projektnim prijedlogom planirana je završna konferencija projekta na kojoj bi se predstavili rezultati projekta. Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovanu Corona virusom i mjerama HZJZ za sprečavanje širenja zaraze (zabrana okupljanja), završna konferencija nije se održala pa se rezultati projekta predstavljaju ovim putem.

Cilj projekta bio je osnažiti 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz usvajanje novih znanja i vještina za uspješno uključivanje na tržište rada te prevladavanje socijalne isključenosti.  Kroz 20 mjeseci trajanja projekta osobe s invaliditetom ojačane su za aktivno sudjelovanje na tržištu rada te su stekli kvalifikacije koje im nedostaju, a koje su preduvjet za uključivanje na tržište rada što izravno utječe na razbijanje socijalne isključenosti.

Partneri na projektu bili su:

 • Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske, OSVIT
 • Savez udruga osoba s invaliditetom grada Siska.

Rezultati projekta:

 1. Uspostavljeno Savjetovalište za osobe s invaliditetom za tržište rada jednakih mogućnosti
 2. 21 nezaposlena osoba s invaliditetom uspješno završila radionice/treninge osnaživanja za povratak na tržište rada
 3. 10 sudionika projekta se zaposlilo
 4. 100 nezaposlenih OSI informirano o radu Savjetovališta
 5. 80 potencijalnih poslodavaca informirano o radu Savjetovališta
 6. Održana simulacija razgovora za posao
 7. Uspostavljena je web – stranica savjetovališta za OSI
 8. Izrađen je i tiskan priručnik o metodama rada s OSI

Treninzi kroz koje su korisnice prošli su:

 • usavršavanje komunikacijskih vještina,
 • pisanje motivacijskog pisma i životopisa,
 • postavljanje ciljeva i upravljanje vlastitim vremenom,
 • opismenjavanje i učenje osnova engleskog jezika,
 • učinkovito traženje posla i orijentacija na tržištu rada,
 • poduzetnički trening
 • mogućnosti samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova kroz usvajanje osnova projektnog planiranja.

Kroz Savjetovalište i treninge, kapaciteti sudionika ojačani su za aktivno sudjelovanje na otvorenom tržištu rada, stekli su kvalifikacije koje im nedostaju, a koje su preduvjet za uključivanje na tržište rada što je ujedno utjecalo i na razbijanje socijalne isključenosti.

Trajanje projekta je od 1. rujna 2018. do 1. svibnja 2020. godine.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr