Baza poslodavaca


Aperitivo Bar
Vlaška ulica 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: info@aperitivobar.hr
TELEFON: +385 91 1111678
WEB: https://aperitivobar.hr/


Elektroda Zagreb d.d.
Tvornica dodatnih materijala za zavarivanje
Ruševje 7, 10 290 Zaprešić, Hrvatska
E-mail: elektroda@ezg.hr
TELEFON: +385 1 3477444
FAX: +385 1 3477492
WEB: https://www.ezg.hr/


Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba
Kneza Mislava 7/1, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: ured@sgingz.hr
TELEFON: +385 1 4619116
FAX: +385 1 4619117
WEB: http://sginzg.hr/


Redox d.o.o.
Lanište 24, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: info@redox.hr
TELEFON: +385 1 6546500
WEB: http://redox.hr/


Enikon Aerospace d.o.o.
Jankomir 25, 10090 Zagreb, Hrvatska
E-mail: office@enikonaerospace.com
TELEFON: +385 1 5808 815
FAX: +385 1 5808 822
WEB: https://enikonaerospace.com/