O projektu

JAČANJE KOMPETENCIJA OSOBA S INVALIDITETOM U SVRHU PREVLADAVANJA SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI I POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI

UP.02.1.1.06.0004

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je nositelj projekta “UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru poziva “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” u 100% iznosu od 990.431,30 kn.

Partneri na projektu su:Savez udruga osoba s invaliditetom grada Siska i Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske, OSVIT

Svrha i opravdanost projekta

Položaj OSI na tržištu rada godinama je nepovoljan. Trenutno stanje po pitanju osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom suočava se i dalje s nizom praktičnih problema kao što su suficitarnost stečenih zvanja (zvanja koja se danas sve slabije traže na tržištu rada ili se uopće ne traže), nedovoljan broj stručnih suradnika, niža formalna razina obrazovanja u odnosu na ostatak populacije te nedostatak radnog iskustva što sve uzrokuje visoku nezaposlenost ovih skupina OSI i nemogućnost njihovog zapošljavanja, što ih svrstava u marginalizirane skupine u društvu. Niska i nepovoljna kvalifikacijska struktura nezaposlenih OSI ima za posljedicu da su nezaposlene osobe izrazito teško zapošljive na lokalnim tržištima rada, što uzrokuje njihovu dugotrajnu nezaposlenost i u konačnici ekonomsku ovisnost o obitelji te, vrlo često, socijalnu isključenost. Stoga se suočavaju s otežanom prilagodbom postojećim uvjetima rada, manjkom samopouzdanja i samoinicijative u pronalasku posla i prilagodbe tržištu rada. Uočen je nedovoljan broj aktivnosti osposobljavanja prilagođen OSI koji zbog specifičnosti svoga invaliditeta moraju koristit usluge asistenata, što uzrokuje visoku isključenost i nemogućnost kvalitetne integracije na tržište rada. Kroz svoj rad s OSI utvrdili smo kako kod ove populacije vlada izrazito niska razina samopoštovanja, slaba motivacija, nedostatak komunikacijskih vještina i informacija o mogućnostima cjeloživotnog obrazovanja. U RH, od 425 škola za obrazovanje odraslih, niti jedna nema prilagođen program za edukaciju OSI. Osim što se ne mogu uključiti u programe obrazovanja odraslih kako bi stekli neke nove vještine i znanja, nezaposlenim gluhim i općenito OSI osobama se ne nude niti prilagođeni programi stjecanja vještina za aktivno traženje posla. Svi navedeni problemi dovode do toga

da njihove vještine i znanja ne usavršavaju prema potrebama modernog tržišta rada, što uzrokuje njihovu pasivizaciju na tržištu rada te u konačnici i socijalnu isključenost ciljane skupine. Kako bi se doprinijelo rješavanju navedenih problema, Savez u partnerstvu pokreće ovaj projekt kojem je cilj unaprijediti mogućnosti zapošljavanja osoba s komunikacijskim barijerama i općenito OSI povećanjem njihovih kompetencija na tržištu rada.

Cilj projekta je osnažiti 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz usvajanje novih znanja i vještina za uspješno uključivanje na tržište rada te prevladavanje socijalne isključenosti.  Tijekom projekta osobe s invaliditetom će kroz 20 mjeseci biti ojačane za aktivno sudjelovanje na tržištu rada te će steći kvalifikacije koje im nedostaju, a  koje su preduvjet za uključivanje na tržište rada što će ujedno utjecati na razbijanje socijalne isključenosti.

Aktivnosti projekta

Kroz projekt ojačali bi se kapaciteti korisnika te uspostavilo Savjetovalište za osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe, za tržište rada, u kojem bi mogle dobiti razne usluge njima trenutačno nedostupne poput informacija o tržištu rada, savjete o razvoju karijere te se uključiti u radionice razvoja vještina za aktivno traženje posla i slično. Aktivnosti projekta usmjerene su na razvoj usluga ponude mekih vještina za tržište rada za OSI. Uključivat će 2 ciklusa od 7 intenzivnih treninga u trajanju od 14 mjeseci.

Treninzi koje će korisnici proći su:

 • usavršavanje komunikacijskih vještina,
 • pisanje motivacijskog pisma i životopisa,
 • postavljanje ciljeva i upravljanje vlastitim vremenom,
 • opismenjavanje i učenje osnova engleskog jezika,
 • učinkovito traženje posla i orijentacija na tržištu rada,
 • poduzetnički trening te mogućnosti samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova kroz usvajanje osnova projektnog planiranja.

U okviru projekta korisnici će imati mogućnost i neposrednog kontakta s poslodavcima za vrijeme održavanja simulacije razgovora za posao.

Rezultati projekta

 1. Uspostavljeno Savjetovalište za osobe s invaliditetom za tržište rada jednakih mogućnosti
 2. 20 nezaposlenih osoba s invalidtetom uspješno završilo radionice/treninge osnaživanja za povratak na tržište rada
 3. 100 nezaposlenih OSI informirano o radu Savjetovališta
 4. 80 potencijalnih poslodavaca informirano o radu Savjetovališta
 5. Održana simulacija razgovora za posao

Kontakt osoba: Diana Mudrinić, voditelj projekta

Marija Novina Nicolescu, voditelj Savjetovališta

Trajanje projekta je od 1. rujna 2018., do 1. svibnja 2020. godine.

Više na : http://www.strukturnifondovi.hr 

http://www.esf.hr