Propisi

1.) Zakon o radu, Narodne novine, br. 193/2014. i 127/2017


2.) Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Narodne novine, br. 39/2018.


3.) Pravilnik o poticaju pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Narodne novine, br. 78/2018., 120/2018.


4.) Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, br. 130/2017.


5.) Uredba o metodologijama vještačenja, Narodne novine, br. 67/2017.


6.) Zakon o mirovinskom osiguranju. Narodne novine, br. 115/2018.


7.) Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Narodne novine, br. 115/2018.


8.) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Narodne novine, br. 137/2013.


9.) Zakon o porezu na dohodak. Narodne novine, br. 106/2018.


10.) Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Narodne novine, br. 115/2018.